راهی برای ارتباط بیشتر و موثرتر همکاران آمادگی دفاعی داخل و خارج از استان سیستان و بلوچستان
Header

برای آشنایی و  استفاده ی بهینه ی همکاران محترمی که تدریس درس آمادگی دفاعی را تفبل نموده اند.اقتدار دفاعی ایران

bidari[www.l-k.ir]

پدافند غیر عامل

 

تقدیم به روح متعالی شهید حسینعلی عالی

برادرم ، شهید همیشه عزیزم

دیروز : خلوص بود وخدا ، چفیه بود و دعا

شهید بود و وطن ، عشق بود و کفن

امروز : جنگ مجاز و حقیقت ، امواج پر ز عفونت !

مبارزه در این برهه ی بی رحم سرشار از شرنگ

شمشیر فهم و قلم می طلبد

               یا

         تفنگ ؟