راهی برای ارتباط بیشتر و موثرتر همکاران آمادگی دفاعی داخل و خارج از استان سیستان و بلوچستان
Header

به اطلاع سرگروه های مناطق استان می رساند فرم ارزیابی که بر روی سایت قرار می گیرد صرفا جهت اطلاع سرگروه های استانی و رفع اشکال می باشد.

arzyabi manategh