راهی برای ارتباط بیشتر و موثرتر همکاران آمادگی دفاعی داخل و خارج از استان سیستان و بلوچستان
Header

برنامه عملیاتی متوسطه ۲دوم

فرهنگ معنویت و شجاعت و غیرت و استقلال و آزادی و اسیر خواست های حقیر نشدن است.

مقام معظم رهبری

هفته بسیج گرامی باد.

هفته بسیج دانش آموزی و روز دانش آموز را خدمت همکاران گرامی و آینده سازان میهن عزیزمان تبریک عرض می کنیم.